Цілі Сталого Розвитку або The Sustainable Development Goals

Що Вам відомо про цілі сталого розвитку? Чи чули Ви про них?

Сьогодні у нашій статті мова піде саме про розвиток людства та яким цілям ми маємо слідувати, щоб досягти кращого життя для кожного мешканця нашої планети.

ЩО ТАКЕ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ?

Цілі сталого розвитку (ЦСР), які ще називають “Глобальними цілями” — це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі.

Вказані 17 Цілей є розвитком успіху Цілей розвитку тисячоліття; крім того, серед інших пріоритетів, вони також охоплюють нові сфери, такі як кліматичні зміни, економічна нерівність, інновації, стале споживання, мир і справедливість. Цілі є взаємопов’язаними — ключем до успіху в одній із них є вирішення питань, загалом пов’язаних із іншими.

ЦСР працюють у дусі партнерства і прагматизму, і спрямовані на правильний вибір з метою стабільного підвищення якості життя для майбутніх поколінь. Вони містять чіткі орієнтири та цільові показники, які всі країни мають запровадити відповідно до власних пріоритетів і екологічних проблем світу загалом. ЦСР є інклюзивним порядком денним. Вони усувають основні причини бідності та об’єднують нас для запровадження позитивних змін для людей і планети.

 

ЯК З’ЯВИЛИСЯ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ідея Цілей сталого розвитку (ЦСР) зародилася на Конференції Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку, що проходила у Ріо-де-Жанейро у 2012 році. Головне завдання полягало у виробленні комплексу цілей, спрямованих на розв’язання нагальних екологічних, політичних та економічних проблем, що постали перед нашим світом.

ЦСР замінили Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ), започатковані у 2000 році задля об’єднання глобальних зусиль для боротьби з бідністю. ЦРТ сформулювали вимірювані, погоджені на світовому рівні завдання щодо боротьби з крайньою бідністю та голодом, профілактики смертельно небезпечних хвороб, забезпечення початкової освіти для всіх дітей, а також інших пріоритетів у царині розвитку.

Упродовж 15 років ЦРТ були рушієм прогресу в декількох важливих сферах, як-от зниження бідності за рівнем доходів, забезпечення вкрай необхідного доступу до води та належних санітарних умов, зменшення дитячої смертності та істотне поліпшення здоров’я матерів. Крім того, вони дали поштовх глобальному рухові за безкоштовну початкову освіту, спонукавши країни інвестувати кошти у майбутні покоління. Проте найголовнішим є те, що ЦРТ забезпечили досягнення колосальних успіхів у боротьбі з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та іншими виліковними хворобами, зокрема малярією та туберкульозом.

Головні досягнення в реалізації ЦРТ

  • Понад 1 мільярд людей врятовано від крайньої бідності (з 1990 року)
  • Дитяча смертність знизилась більш ніж наполовину (з 1990 року)
  • Кількість дітей, які не відвідують школу, зменшилась більш ніж наполовину (з 1990 року)
  • Кількість випадків ВІЛ-інфекції/СНІДу впала майже на 40 % (з 2000 року).

Досвід і досягнуті результати щодо реалізації ЦРТ дали нам цінні уроки і знання для того, щоб розпочати роботу над новими цілями. Проте для мільйонів людей у всьому світі поставленні завдання залишаються невирішеними. Нам потрібно здолати останній етап на шляху викорінення голоду, досягнення повної ґендерної рівності, покращення послуг охорони здоров’я та забезпечення охоплення всіх дітей не тільки початковою освітою. ЦРТ також стали наполегливим закликом до того, щоб світ переходив на більш сталу траєкторію розвитку.

По суті, ЦРТ – це амбітне зобов’язання завершити те, що ми розпочали, та розв’язати деякі з найгостріших проблем, що стоять перед світом сьогодні. Усі 17 цілей пов’язані між собою, отож успіх у досягненні однієї з них впливає на успіх всього комплексу цілей. Протидія змінам клімату впливає на те, як ми використовуємо природні ресурси, що вичерпуються і опиняються під загрозою, натомість досягнення ґендерної рівності чи поліпшення здоров’я допомагає викорінювати бідність. У свою чергу, розбудова миру і формування інклюзивного суспільства зменшує нерівність і сприяє економічному процвітанню. Інакше кажучи, це найкраща можливість, що нам дається, аби покращити життя майбутніх поколінь.

ЦРТ збіглися у часі з іншою історичною угодою, ухваленою в 2015 році на Паризькій конференції з питань клімату (21-й Конференції сторін РКЗК ООН). Разом із Сендайською рамковою програмою зі зниження ризику стихійних лих, підписаною у березні 2015 року в Японії, ці угоди утворюють комплекс загальних стандартів і досяжних завдань зі зменшення викидів вуглецю, зниження ризиків зміни клімату і стихійних лих та ефективнішої посткризової відбудови.

ЦРТ унікальні тим, що вони охоплюють питання, які стосуються всіх нас. Вони підтверджують наше міжнародне зобов’язання щодо викорінення бідності – назавжди і повсюди. Вони відображають амбітне прагнення – не залишити нікого поза увагою. А найголовніше, вони залучають усіх нас до розбудови більш стабільної, безпечної, процвітаючої планети для всього людства.

Більше про екологічні цілі у наступних статтях. Читайте нас та піклуйтесь про один одного.

Всі фото взято з відкритих джерел. Права на них належать ООН – http://www.un.org.ua/.